Rodzina 500+

STRONA GŁÓWNA

 

 

Zarządzenie Nr 26

z dnia 28 marca 2022 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

 

Na podstawie art. 22 par 1 ust. 1 lit a i b w zw. z art. 9a par. 1 i art. 8 ust. 2 oraz art. 54 par. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 r. poz. 365 z późn. zm) a także par. 30 ust. 1 pkt. 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019. 1141 z późn zm) w zw. z ustawą z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020, 1842 tj.)

w związku z luzowaniem obostrzeń wynikających z zagrożenia zarażeniem wirusem Covid-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 

Zarządza się co następuje:

 1. uchyla się Zarządzenie nr 40 z dnia 13.07.2021 r.  Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19,
 2. Utrzymuje się nadal, do odwołania, następujące środki i zasady ostrożności w budynkach Sądu:
  1. obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynków,
  2. wstrzymanie funkcjonowania kasy Sądu w zakresie bezpośredniego przyjmowania wpłat i obsługi interesantów,
  3. w przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej w budynku Sądu (pracownika lub interesanta) objawów zakażenia się wirusem Covid-19 należy niezwłocznie zawiadomić pracownika ochrony celem podjęcia działań zmierzających do opuszczenia budynku przez taką osobę,
  4. Poleca się Kierownikowi OA podanie niniejszego zarządzenia do informacji pracownikom Sądu oraz umieszczenie go na stronie internetowej Sądu, a także na drzwiach wejściowych do budynków Sądu,
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Prezes Sądu Rejonowego                                    Dyrektor Sądu Rejonowego

 w Krośnie Odrzańskim                                         w Krośnie Odrzańskim

SSR Monika Zawartowska                                    Radosław Syty

 

 


 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul.Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 88 00, 68 410 88 01     

fax 68 410 88 78

e-mail: biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Wydziały Zamiejscowe Sądu Rejonowego z siedzibą w Gubinie

ul. Piastowska 16

66-620 Gubin

 

 NIP: 926-10-16-074

 REGON: 000325475


Godziny urzędowania:

Sąd Rejonowy czynny jest w dni powszednie:
w każdy poniedziałek w godzinach od 7.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


"W związku z wejściem w życie z dniem 8 września 2016 roku przepisów:
- Ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy -
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2015.poz.1311]
- Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania
cywilnego, ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
[Dz.U.2016.poz.1358],
których konsekwencją jest dopuszczalność prowadzenia korespondencji
elektronicznej w zakresie pism procesowych za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, uprzejmie
informujemy, że system ten jest obecnie opracowywany przez Ministerstwo
Sprawiedliwości i zostanie wdrożony w sądach powszechnych w ustawowym
terminie 3 lat od wejścia w życie ww. ustaw.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej [ePUAP] w sądach
powszechnych również nie stanowi systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w przytoczonych powyżej przepisach."

Informacje
Godziny urzędowania
PON: 7:00 - 18:00
WT-PT: 7:00 - 15.00
Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
   
ul. Piastów 10 L
66-600 Krosno Odrzańskie
   
68 383-99-10
fax: 68 383-04-55