Rodzina 500+

LISTA REFERENDARZY

Lista referendarzy sądowych z podaniem wydziałów, w których orzekają:

1. St. Ref. Sąd. Hanna Rogowska - V Wydział Ksiąg Wieczystych,

2. Ref. Sąd. Radosław Syty - VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie, IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie.