Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
30.11.2022

Postępowanie: Usługa utrzymania czystości budynku i posesji Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L

Usługa utrzymania czystości budynku i posesji Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L

Nr referencyjny postępowania OAD.212-1579/2022