Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
09.11.2023

Postępowanie numer : OAD.212-1538/23

Usługa utrzymania czystości budynku i posesji Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L 

oraz Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16