Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
24.05.2024

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: „CPT”) z ramienia Polski. 

 
09.01.2024

Obsługa informatyczna w sądzie

W związku z reorganizacją służb informatycznych w resorcie sprawiedliwości, z dniem 01 stycznia 2024 r., właściwą komórką realizującą zadania informatyczne dla sądów apelacji poznańskiej jest I Oddział Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Informacje dotyczące zadań realizowanych przez I Oddział Informatyczny, znajdują się na stronie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

 
05.01.2024

PEŁNOMOCNICY DS. KONTAKTÓW Z SĄDAMI ZAGRANICZNYMI

 Lista pełnomocników ds. kontaktów z sądami zagranicznymi znajduje się na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu :

 
27.11.2023

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Uprzejmie informujemy, iż wybrano niewystarczającą liczbę ławników do tut. Sądu, a zatem zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. W związku z tym potencjalni kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury do Urzędów Gmin.

 
10.10.2023

Przerwa w dostępności usług teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniach 20.10.2023 r. od godziny 17:00 do 23.10.2023 r. do godziny 6:00 planowana jest przerwa techniczna w działaniu infrastruktury serwerowej Ministerstwa Sprawiedliwości podyktowana koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

Wszystkie systemy Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym rejestry sądowe - nie będą dostępne w tym okresie.

 
18.11.2022

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Z DNIA 15.11.2022 R.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.11.2022r.