Rodzina 500+

LISTA SĘDZIÓW

Lista sędziów i asesorów sądowych z podaniem wydziałów, w których orzekają:

1. SSR Maciej Kęsy: I Wydział Cywilny,

2. SSR Daniel Macur: II Wydział Karny,

3. SSR Arleta Miszczyk: I Wydział Cywilny,

4. SSR Maria Nowak: I Wydział Cywilny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

5. SSR Jacek Sulisławski: II Wydział Karny,

6. SSR Katarzyna Szulc: IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie,

7. SSR Monika Zawartowska: III Wydział Rodzinny i Nieletnich,

8. SSR Danuta Grzelak - I Wydział Cywilny,

9. SSR Piotr Dębicki - II Wydział Karny, 

10. AS Sandra Gilewicz - IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie,

11. SSR Marta Mielcarek-Krawczyk: I Wydział Cywilny.