Rodzina 500+

ROK 2017


Pliki do pobrania:

 1. Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2017 r. [8.48 MB]
 2. Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2017 r. [4.42 MB]
 3. Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 r. [11.96 MB]
 4. Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za I półrocze 2017 r. [1.65 MB]
 5. Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2017 r. [2.07 MB]
 6. Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za I półrocze 2017 r. [6.74 MB]
 7. Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za I półrocze 2017 r. [574.98 KB]
 8. Sprawozdanie z czynności komornika za I półrocze 2017 r. [1.48 MB]
 9. Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej za I półrocze 2017 r. [1.54 MB]
 10. Sprawozdanie w sprawach cywilnych za rok 2017 [8.66 MB]
 11. Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2017 [4.47 MB]
 12. Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej za rok 2017 [11.85 MB]
 13. Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za rok 2017 [1.65 MB]
 14. Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za rok 2017 [2.08 MB]
 15. Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich za rok 2017 [6.76 MB]
 16. Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych za rok 2017 [600.46 KB]
 17. Sprawozdanie z czynności komornika za rok 2017 [1.48 MB]
 18. Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sadowej za rok 2017 [1.54 MB]