Rodzina 500+

OBWIESZCZENIA KOMORNICZE

Informacje ogólne
18.11.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 19.12.2022 ROKU GODZ. 10:00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  MAGDALENA RATIUK           

Z A W I A D A M I A

O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI-  LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST LOKAL MIESZKALNY O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 69, 34 m.kw. ZNAJDUJĄCY SIĘ NA PARTERZE BUDYNKU. LOKAL POSIADA 2 POKOJE, KUCHNIĘ, ŁAZIENKĘ Z W.C., PRZEDPOKÓJ

NIERUCHOMOĆ POŁOŻONA W  WAŁOWICACH 35/4 GM. GUBIN

Licytacja odbędzie się  dnia 19.12.2022 roku o godzinie  10:00

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L,  sala 111 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  87.750,00  zł,-  rękojmia: 11.700,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika.

 

Informacje ogólne
18.11.2022

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości- II Km 114/22

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  MAGDALENA RATIUK  - NA PODST. ART. 945§2 KPC  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 12.12.2022 ROKU O GODZ. 10:00 W KANCELARII KOMORNIKA SĄDOWEGO ZOSTANIE DOKONANA CZYNNOŚĆ OPISU I OSZACOWANIA  NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ PO ADRESEM: Marcinowice GM. KROSNO ODRZAŃSKIE (ZG1K/00006180/9).