Rodzina 500+

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności  - Patryk Piechocki - zastępca kierownika Oddziału Administracyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu

Dane kontaktowe:

telefon: 61 8274593

adres e-mail: koordynator.dostepnosci@poznan.sa.gov.pl