Rodzina 500+

WIDEOKONFERENCJE

WIDEOKONFERENCJE

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie rozprawy zdalnej, istnieje możliwość nawiązania połączenia z własnego urządzenia – komputera, tabletu lub smartfona, z użyciem standardowego łącza internetowego poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanych aplikacji JITSI Meet lub Avaya Equinox.

 

Przed przystąpieniem do rozprawy zdalnej należy zapoznać się z poniższymi dokumentami:

Zestaw Dobrych Praktyk Uczestnika Wideokonferencji

Instrukcja uczestnictwa w rozprawie prowadzonej za pośrednictwem Jitsi

Instrukcja uczestnictwa w rozprawie zdalnej sys. Equinox (zaktualizowana Scopia)

Regulamin Systemu Wideokonferencji

 

W czasie zdalnego połączenia zaleca się stosowanie zestawu słuchawkowego.

 

W ramach pomocy dla obywateli została uruchomiona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu telefoniczna linia wsparcia:
nr tel: 71 748 96 00 oraz możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną: cpw@wroclaw.sa.gov.pl

 

 

Udział publiczności w rozprawach zdalnych będzie możliwy wyłącznie w przypadku uzyskania zgody przewodniczącego wydziału orzeczniczego bądź przewodniczącego składu orzekającego. Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w BOI, nie później niż 5 dni przed wyznaczoną rozprawą.

We wniosku należy wskazać adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego.