Rodzina 500+

ODDZIAŁY

Kierownik Oddziału Administracyjnego  
Iwona Korż /sekretariat Prezesa/

pokój nr 102

telefon (68) 410 88 02/ fax (68) 410 88 33

e-mail.administracja@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Główny Księgowy 
Marta Świadek

pokój nr 105

telefon (68) 410 88 03 / fax  (68) 410 88 79

e-mail.ksiegowosc@krosno-odrz.sr.gov.pl