Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
15.05.2024

ogłoszenie w sprawie I Ns 242/22

Ustanowienie kuratora procesowego dla uczestników Sebastiana Zaradzkiego i Jacka Zaradzkiego

 
13.05.2024

ogłoszenie w sprawie I Ns 82/24

Postanowienie dot. zezwolenia na złożenie do depozytu sądowego kwoty pinięznej, złożonej przez Piotra Zagórskiego

 
13.05.2024

ogłoszenie w sprawie I Ns 15/24

ogłoszenie o dokonaniu spisu inwentarza po zmarłym Łukaszu Bartłomieju Wypchło

 
02.05.2024

ogłoszenie w sprawie I C 89/23

Ustanowienie kuratora procesowego dla pozwanego Damiana Klimowicz 

 
02.05.2024

ogłoszenie w sprawie I C 321/23

Ustanowienie kuratora procesowego dla pozwanego Tariel Khijakadze

 
20.03.2024

ogłoszenie w sprawie I Ns 27/23

ogłoszenie dot. wniosku o stwierdzenia nabycia spadku po Pawle Marcinie Turowskim.