Rodzina 500+

WAŻNE LINKI

Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.trybunal.gov.pl/

Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
http://www.nsa.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Poznaniu
http://www.poznan.sa.gov.pl/

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
http://www.wsa.poznan.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim

http://gorzow.wsa.gov.pl/7/16/strona-glowna-bip.html

Krajowa Rada Sądownictwa
http://www.krs.pl

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
http://www.iustitia.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze
http://www.adwokatura.zgora.pl

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://kirp.pl/

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze
http://www.zielonagora.oirp.pl/

Notariat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.krn.org.pl

Regionalna Izba Notarialna
http://www.rejent.poznan.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

Instytut Pamięci Narodowej
http://www.ipn.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
http://www.pip.gov.pl

Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
http://strona.udskior.gov.pl

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.sejm.gov.pl

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.senat.gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl

 

Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości
si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl