Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
27.01.2022

PREZES SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM OGŁASZA KONKURS O SYGNATURZE OAP 1012-1/2022 REFERENDARZA SĄDOWEGO

OAP 1012-1/2022                                                      Krosno Odrz., dnia 27 stycznia  2022r.

 

                        PREZES SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM OGŁASZA

                                 KONKURS   O SYGNATURZE OAP 1012-1/2022

             na podstawie art.149a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów

                 powszechnych ( tj. Dz.U. 2020 poz.2072)ogłasza konkurs na stanowisko

                                                       REFERENDARZA SĄDOWEGO

                               W SĄDZIE REJONOWYM  W  KROŚNIE ODRZAŃSKIM

 

 
11.01.2022

KONKURS NA UMOWĘ O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY - ZASTĘPSTWO W WYDZIALE ORZECZNICZYM W WYMIARZE PEŁNEGO ETATU

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu OAD 1012-1/21 na umowę o pracę na czas określony – zastępstwo w wydziale orzeczniczym: Marlena Golon