Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

« powrót

 
28.03.2022

Zarządzenie Nr 26

Zarządzenie Nr 26

z dnia 28 marca 2022 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

 

Na podstawie art. 22 par 1 ust. 1 lit a i b w zw. z art. 9a par. 1 i art. 8 ust. 2 oraz art. 54 par. 2  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 r. poz. 365 z późn. zm) a także par. 30 ust. 1 pkt. 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019. 1141 z późn zm) w zw. z ustawą z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz.U. 2020, 1842 tj.)

w związku z luzowaniem obostrzeń wynikających z zagrożenia zarażeniem wirusem Covid-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 

Zarządza się co następuje:

 1. uchyla się Zarządzenie nr 40 z dnia 13.07.2021 r.  Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19,
 2. Utrzymuje się nadal, do odwołania, następujące środki i zasady ostrożności w budynkach Sądu:
  1. obowiązek dezynfekcji rąk po wejściu do budynków,
  2. wstrzymanie funkcjonowania kasy Sądu w zakresie bezpośredniego przyjmowania wpłat i obsługi interesantów,
  3. w przypadku stwierdzenia u osoby przebywającej w budynku Sądu (pracownika lub interesanta) objawów zakażenia się wirusem Covid-19 należy niezwłocznie zawiadomić pracownika ochrony celem podjęcia działań zmierzających do opuszczenia budynku przez taką osobę,
  4. Poleca się Kierownikowi OA podanie niniejszego zarządzenia do informacji pracownikom Sądu oraz umieszczenie go na stronie internetowej Sądu, a także na drzwiach wejściowych do budynków Sądu,
  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

« powrót