Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
09.01.2024

Obsługa informatyczna w sądzie

W związku z reorganizacją służb informatycznych w resorcie sprawiedliwości, z dniem 01 stycznia 2024 r., właściwą komórką realizującą zadania informatyczne dla sądów apelacji poznańskiej jest I Oddział Informatycznym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Informacje dotyczące zadań realizowanych przez I Oddział Informatyczny, znajdują się na stronie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

 
05.01.2024

PEŁNOMOCNICY DS. KONTAKTÓW Z SĄDAMI ZAGRANICZNYMI

 Lista pełnomocników ds. kontaktów z sądami zagranicznymi znajduje się na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu :

 
27.11.2023

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Uprzejmie informujemy, iż wybrano niewystarczającą liczbę ławników do tut. Sądu, a zatem zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. W związku z tym potencjalni kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury do Urzędów Gmin.

 
10.10.2023

Przerwa w dostępności usług teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniach 20.10.2023 r. od godziny 17:00 do 23.10.2023 r. do godziny 6:00 planowana jest przerwa techniczna w działaniu infrastruktury serwerowej Ministerstwa Sprawiedliwości podyktowana koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

Wszystkie systemy Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym rejestry sądowe - nie będą dostępne w tym okresie.

 
18.11.2022

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Z DNIA 15.11.2022 R.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.11.2022r.

 
30.03.2022

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM

Informacje dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - informacje i wzory do pobrania