Rodzina 500+

AKTUALNOŚCI

 
18.11.2022

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Z DNIA 15.11.2022 R.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 15.11.2022r.

 
30.03.2022

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM

Informacje dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - informacje i wzory do pobrania

 
28.03.2022

Zarządzenie Nr 26

Zarządzenie Nr 26

z dnia 28 marca 2022 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

 
13.07.2021

Zarządzenie Nr 40

Zarządzenie Nr 40

z dnia 13 lipca 2021 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

 
03.04.2017

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze i okręg zielonogórski

Lista osób do kontaktu z sądami zagranicznymi – Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

i okręg zielonogórski

 

Aktualizowano 29.03.2017

Wioleta Grygianiec

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

Biultetyn Informacji Publicznych
30.10.2016
Biultetyn Informacji Publicznych

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 31/2016 z 22 września 2016r.

 

 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 31/2016 z 22 września 2016r.

 

w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27lipca 2001 r. Prawo 0 ustroju Sqd6w powszechnych (Dz.U. z 2015 poz. 133 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Tworzy się w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, który rozpoczyna funkcjonowanie od 1 listopada 2016r.