Rodzina 500+

Petycje

« powrót

 
22.01.2024

Petycja

Petycja z dnia 6 listopada 2023 roku (wpłynęła do Sądu 21.11.2023 r. ) OAP 054-1588/23

 

  • Petycja zawiera zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych wnoszącego petycję.
  • Sposób załatwienia petycji - udzielono odpowiedzi w dniu 29.11.2023 r.  – przedmiot petycji nie należy do zakresu działania sądu.

« powrót