Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
26.03.2020

ZARZĄDZENIE nr 18 /2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 26 marca 2020 r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy

ZARZĄDZENIE nr 18 /2020

Prezesa  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  z 26 marca 2020 r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

1. Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.)  zarządzam odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w okresie od 27 marca 2020 r.  do 30 kwietnia 2020 r.

2. Odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy nie obejmuje spraw pilnych, wskazanych  w § 2 pkt 5 a), b), c), d), g), j), n) i s) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U poz. 1141).

 3. Upoważniam Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim do podjęcia  w indywidualnych sprawach decyzji o zakwalifikowaniu innych spraw - poza wymienionymi w pkt 2- jako spraw pilnych.

 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  

 

                                                                                                                         Prezes

                                                                                                                          Sądu Rejonowego

 

                                                                                                                               Przemysław W. Radzik

« powrót


Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 18 [179.48 KB]