Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

 
26.03.2020

ZARZĄDZENIE nr 18 /2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 26 marca 2020 r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy

ZARZĄDZENIE nr 18 /2020

Prezesa  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  z 26 marca 2020 r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

1. Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.)  zarządzam odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w okresie od 27 marca 2020 r.  do 30 kwietnia 2020 r.

 
13.03.2020

ZARZĄDZENIE nr 16 /2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów 31

ZARZĄDZENIE nr 16 /2020

 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 13 marca 2020 r.

 

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów oraz ograniczenia pracy Sądu w okresie

od  13 marca  2020 r. do  31 marca 2020 r.

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu zgromadzeń publicznych i dużych skupisk ludzkich, a także w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej o zamknięciu placowej oświatowych i związanym z tym ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID -19, na podstawie: