Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
30.03.2020

Zarządzenie Nr 21/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 30 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr

Zarządzenie Nr 21/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 30 marca 2020 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr 16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej interesantów oraz ograniczenia pracy Sądu w okresie                              od 13 marca 2020 r do 31 marca 2020 r

 

na podstawie:

-  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 31a § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365)

-  art. 2 ust 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374),

kierując się zapewnieniem bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiektach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii zakażeniami wirusem SARS CoV -2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

 zarządza się, co następuje:

 §1

Przedłuża się obowiązywanie zarządzenia nr 16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej interesantów oraz ograniczenia pracy Sądu, do odwołania.

 § 2

Ustala, że wstęp do budynku Sądu Interesantów Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim następuje po wyrażeniu zgody przez prokuratora, a wejście i opuszczenie budynku przez Interesanta Prokuratury następuje pod nadzorem pracownika ochrony. 

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                  Dyrektor                                                                                        Prezes

          Sądu Rejonowego                                                                        Sądu Rejonowego

 

            Radosław Syty                                                                         Przemysław W. Radzik

« powrót


Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 21 [242.94 KB]