Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
31.03.2021

Zarządzenie nr 20

Zarządzenie nr 20

z 31 marca 2021r.

w sprawie odwołania rozpraw w IV Zamiejscowym Wydziale Karnym


1. Na podstawie art.22§1 pkt.1 lit.a i b w zw. z art.9a§1 zw. z art.8 pkt.2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych( Dz.U.2020. poz.365 ze zm.) z uwagi na rozprzestrzeniające się zachorowania na wirusa Covid-19 w celu ochrony zdrowia pracowników sądu jak również podsądnych zarządzam odwołanie rozpraw , które miały być przeprowadzone w IV Zamiejscowym Wydziale Karnym w Gubinie w dniu 1 kwietnia 2021r. przez SSR Katarzynę Szulc (sygn.akt IV K 13/21, IV K 27/21, IV K 39/21, IV K 42/21, IV Ko 89/21, IV K 31/20,IV Ko 210/21, IV W 32/21,IV W 35/21, IV W 36/21, IV W 37/21).

2. O odwołaniu rozpraw powiadomić sędziego referenta i wszystkich uczestników z zaplanowanym udziałem w powyższych sprawach - telefonicznie.
3. Zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu.
4. Zamieścić informację na wokandach w budynku Sądu.
5. Kopię zarządzenia dołączyć do każdej ze spraw.
6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi IV Zamiejscowego Wydziału Karnego w Gubinie.
7. Po wykonaniu akta przedłożyć sędziemu referentowi.

« powrót