Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
06.03.2023

Zarządzenie Nr 17

Zarządzenie Nr 17

z dnia 6 marca 2023 r.

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19

Na podstawie art. 22 par 1 ust. 1 lit a i b w zw. z art. 9a par. 1 i art. 8 ust. 2, art. 54 par. 2 oraz art. 3ła 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) a także par. 30 ust. 1 pkt. 15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019. 1141 z późn zm.) w zw. z ustawą z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r., poz. 679 z późn. zm.)

  1. uchyla się Zarządzenie nr 26 z dnia 28.03.2022 r. Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w sprawie zmiany organizacji pracy w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii Covid-19
  1. Poleca się Kierownikowi OA podanie niniejszego zarządzenia do informacji pracownikom Sądu oraz umieszczenie go na stronie internetowej Sądu,
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

« powrót