Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

 
25.05.2020

Zarządzenie Nr 32/2020

Zarządzenie Nr 32/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie organizacji obsługi interesantów  w obiektach  Sądu

Rejonowego w Krośnie Odrzańskim obowiązującej w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego

 
15.04.2020

Zarządzenie Nr 27 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr  27

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w spawie doręczania korespondencji sądowej

w okresie epidemii ogłoszonej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365) oraz art. 15 zzs ust. 1  ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568)

 

 

 
30.03.2020

Zarządzenie Nr 21/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 30 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr

Zarządzenie Nr 21/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 30 marca 2020 r.

w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr 16 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 13 marca 2020 r. w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej interesantów oraz ograniczenia pracy Sądu w okresie                              od 13 marca 2020 r do 31 marca 2020 r

 

na podstawie:

 
27.03.2020

Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 27 marca 2020 r. w sprawie pomiaru temperatury osobom wchodzącym

Zarządzenie Nr 20/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 27 marca 2020 r.

w sprawie pomiaru temperatury osobom wchodzącym do budynku

Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz budynku stanowiącego siedzibę Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie

 

na podstawie:

 
27.03.2020

Zarządzenie Nr 19 / 2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2020 r. w spawie dalszego ograniczenia pracy

Zarządzenie Nr  19 / 2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 27 marca 2020 r.

w spawie dalszego ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365 j.t.),