Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
09.08.2022

POSTANOWIENIE ZE SPRAWY I Co 250/22

 Sygn. I Co 250/22                      

POSTANOWIENIE                 

                                                                                                   Dnia 05 sierpnia 2022 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 05 sierpnia 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie Oddział Regionalny w Zielonej Górze

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Anetty Wapniarz

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 

  1. dla dłużnika Anetty Wapniarz, ostatnio zamieszkałego w Skwierzyna ul. Sobieskiego 1a/1, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim starszego sekretarza sekretariatu I Wydziału Cywilnego Anny Szper, celem reprezentowania interesów dłużnika i odbioru pism dla niego przeznaczonych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdaleny Ratiuk w sprawie o sygn. akt Km 1782/21, Km 2418/21, Km 1791/21, Km 1792/21, Km 1993/21, Km 1781/21, Km 1780/21, Km 1783/21, Km 876/22.

 

                                                                                              Starszy referendarz sądowy

                                                                                              Marta Mielcarek-Krawczyk

« powrót