Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
07.12.2021

Postanowienie ze sprawy I Co 187/21

-wyciąg-

 

Sygn. I Co 187/21

POSTANOWIENIE

 

 

                                                                                                   Dnia 05 listopada 2021 roku

 

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: Wspólnoty Mieszkaniowej Kosierz 61B   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Doroty Gąski

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

  1. dla dłużnika Doroty Gąski, ostatnio zamieszkałego w Stary Kosierz 61b/11 którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim starszego sekretarza sekretariatu I Wydziału Cywilnego Dagmary Puczel, celem reprezentowania interesów dłużnika i odbioru pism dla niego przeznaczonych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdaleny Ratiuk w sprawie o sygn. akt Km 589/20.

 

                                                                                              Starszy referendarz sądowy

                                                                                                          Marta Mielcarek-Krawczyk

« powrót