Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
28.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 1538/19

Sygn. I Nc 1538/19

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Blanki Szydłowskiej

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

dla pozwanego Blanki Szydłowskiej, ostatnio zamieszkałego Gubin ul. Wojska Polskiego 36/6, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim starszego sekretarza sądowego sekretariatu I Wydziału Cywilnego Anny Szper, celem reprezentowania interesów pozwanej i odbioru pism dla niej przeznaczonych w postępowaniu cywilnym w sprawie o sygn. akt I Nc  1538/19,

 

                      Referendarz sądowy

                                                                                                             Marta Mielcarek-Krawczyk

« powrót