Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
28.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 93/20

Sygn. I Nc 93/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrzeja Bilińskiego

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

dla pozwanego Andrzeja Bilińskiego, ostatnio zamieszkałego Gubin ul. Kunickiego 8B, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim starszego sekretarza sądowego sekretariatu I Wydziału Cywilnego Małgorzaty Matwin, celem reprezentowania interesów pozwanego i odbioru pism dla niego przeznaczonych w postępowaniu cywilnym w sprawie o sygn. akt I Nc  93/20,

        Referendarz sądowy

                                                                                                          Marta Mielcarek-Krawczyk

« powrót