Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

« powrót

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 496/20

Sygn. I Nc 496/20

POSTANOWIENIE

                                                                                               Dnia 14 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Włodzimierza Łojewicz

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

dla pozwanego Włodzimierza Łojewicz, ostatnio zamieszkałego Gubin ul. Kujawska 30/3, którego miejsce pobytu nie jest znane, ustanowić kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim starszego sekretarza sądowego sekretariatu I Wydziału Cywilnego Anny Szper, celem reprezentowania interesów pozwanej i odbioru pism dla niej przeznaczonych w postępowaniu cywilnym w sprawie o sygn. akt I Nc  496/20,

 

 

                                                                                              Referendarz sądowy

                                                                                                          Marta Mielcarek-Krawczyk

« powrót