Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
06.10.2019

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym /zmarłej

- pod sygn. akt. I Ns 265/19 z informacją - Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Andrzeju Kozińskim,
- pod sygn. akt.  I Ns 381/18 z informacją - Ogłoszenie o złożeniu spisu inwentarza po zmarłym Czesławie Hrymak,
- pod sygn. akt. I Ns 296/18 z informacją - Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej Janinie Radkiewicz.
 
22.05.2019

Ogłoszenie I Ns 227/17

Ogłoszenie I Ns 227/17

 
22.05.2019

Ogłoszenie I Ns 243/17

Ogłoszenie I Ns 243/17

 
22.05.2019

Ogłoszenie I Ns 388-18

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU  INWENTARZA PO:

ZMARŁYM W DNIU 22 MARCA 2018 ROKU CZESŁAWIE OLEJNIK