Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
28.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 93/20

Sygn. I Nc 93/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrzeja Bilińskiego

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 496/20

Sygn. I Nc 496/20

POSTANOWIENIE

                                                                                               Dnia 14 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Włodzimierza Łojewicz

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 465/20

Sygn. I Nc 465/20

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 08 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 08 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin – Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Gubinie

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roksany Iwaśków

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 624/20

Sygn. I Nc 624/20

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 14 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Kajetana Klimek

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 703/20

Sygn. I Nc 703/20

POSTANOWIENIE

                                                                                               Dnia 08 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 08 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda PKP Intercity SA z siedzibą w Warszawie

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marcina Krasowskiego

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 179/20

Sygn. I Nc 179/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                Dnia 14 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Skarbu Państwa- Starosty Krośnieńskiego

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Zbigniewa Wasylków

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia: