Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
07.12.2021

Postanowienie ze sprawy I Co 187/21

-wyciąg-

 

Sygn. I Co 187/21

POSTANOWIENIE

 

 

                                                                                                   Dnia 05 listopada 2021 roku

 

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: Wspólnoty Mieszkaniowej Kosierz 61B   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Doroty Gąski

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
28.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 1538/19

Sygn. I Nc 1538/19

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Blanki Szydłowskiej

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
28.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 1539/19

Sygn. I Nc 1539/19

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Blanki Szydłowskiej

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
28.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 93/20

Sygn. I Nc 93/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Andrzeja Bilińskiego

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 496/20

Sygn. I Nc 496/20

POSTANOWIENIE

                                                                                               Dnia 14 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Włodzimierza Łojewicz

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 465/20

Sygn. I Nc 465/20

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 08 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 08 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin – Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Gubinie

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Roksany Iwaśków

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia: