Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
06.03.2024

ogłoszenie w sprawie I Ns 371/23

zezwolenie na złożenie kwoty pieniężnej do depozytu sądowego, po zmarłym Romanie Pietrzak

 
31.01.2024

ogłoszenie w sprawie I Ns 435/22

ogłoszenie w sprawie złożenia do depozytu kwoty, dla spadkobierców Andrzeja Mikołajczak 

 
29.12.2023

ogłoszenie w sprawie I Nc 187/23

Postanowienie o ustanowieniu kuratora dla Dawida Świt

 
11.01.2023

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 333/22

OGŁOSZENIE W SPRAWIE II K 333/22

 
07.12.2021

Postanowienie ze sprawy I Co 187/21

-wyciąg-

 

Sygn. I Co 187/21

POSTANOWIENIE

 

 

                                                                                                   Dnia 05 listopada 2021 roku

 

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: Wspólnoty Mieszkaniowej Kosierz 61B   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Doroty Gąski

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
28.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 1538/19

Sygn. I Nc 1538/19

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Blanki Szydłowskiej

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia: