Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

Informacje ogólne
09.09.2022

I Ns 131/22

Sygnatura akt I Ns 131/22                                                                                                                          

POSTANOWIENIE

 

Dnia 21 lipca 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący      Sędzia Danuta Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

o złożenie do depozytu

 

postanawia:

zezwolić wnioskodawcy  na złożenie do depozytu sądowego po zmarłym Piotrze Pałka kwoty 1.435,67 (tysiąc czterysta trzydzieści pięć i 67/00) złotych, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.

 

 
09.09.2022

I Ns 132/22

Sygnatura akt I Ns 132/22                                                                                                                          

POSTANOWIENIE

 

Dnia 21 lipca 2022 r.

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny w następującym składzie:

   Przewodniczący      Sędzia Danuta Grzelak

po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2022 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym  sprawy

z wniosku Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie

o złożenie do depozytu

 

postanawia:

zezwolić wnioskodawcy  na złożenie do depozytu sądowego po zmarłym Józefie Pacholczyk kwoty 396,35 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć i 35/00) złotych, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana osobom uprawnionym  na ich wniosek.

Informacje ogólne
09.09.2022

Zarządzenie IC 480/21

Sygn. akt I C 480/21

Zarządzenie

 

                                                                                      Dnia 6 czerwca 2022 roku

 

Sędzia Sądu Rejonowego Arleta Miszczyk

wI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2022 roku w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jagiellońska 9 w Gubinie

przeciwko Manueli Wilczyńskiej, Konradowi Wilczyńskiemu, Piotrowi Wilczyńskiemu, Oskarowi Wilczyńskiemu, Adrianowi Wilczyńskiemu 

o zapłatę 

 

zarządza:

  1. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych:

 Manueli Wilczyńskiej, której ostatnim miejscem zamieszkania była miejscowość Gubin ul. Węgliny 13/4,

-Konrada Wilczyńskiego, którego ostatnim miejscem zamieszkania była miejscowość Gubin ul. Węgliny 13/4,

- Piotra Wilczyńskiego, reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową - matkę Manuelę Wilczyńską, którego ostatnim miejscem zamieszkania była miejscowość Gubin ul. Węgliny 13/4,

-Oskara Wilczyńskiego, którego ostatnim miejscem zamieszkania była miejscowość Gubin ul. Węgliny 13/4,

-Adriana Wilczyńskiego, którego ostatnim miejscem zamieszkania była miejscowość Gubin ul. Jagiellońska 9/4,

kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim – starszego sekretarza sądowego Alicji Łukaszewicz (adres dla doręczeń: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L), celem odbioru pism przeznaczonych dla pozwanych, a wywodzących potrzebę obrony ich interesów,

 

 

 
07.12.2021

Postanowienie ze sprawy I Co 187/21

-wyciąg-

 

Sygn. I Co 187/21

POSTANOWIENIE

 

 

                                                                                                   Dnia 05 listopada 2021 roku

 

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 05 listopada 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku wierzyciela: Wspólnoty Mieszkaniowej Kosierz 61B   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Doroty Gąski

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
28.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 1538/19

Sygn. I Nc 1538/19

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Blanki Szydłowskiej

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
28.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 1539/19

Sygn. I Nc 1539/19

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 18 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Blanki Szydłowskiej

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia: