Rodzina 500+

OBWIESZCZENIA KOMORNICZE

« powrót

Informacje ogólne
27.07.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 09.09.2022 ROKU GODZ. 13:00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  ROBERT HAŃSKI          

Z A W I A D A M I A

O PIERWSZEJ LICYTACJI  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI:

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA NR 8/3 O POWIERZCHNI 0,0864 ha W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM DO 25.04.2104 R.

NIERUCHOMOĆ POŁOŻONA WE WSI NOWY RADUSZEC, GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

Licytacja odbędzie się  dnia 09.09.2022 roku o godzinie  13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L,  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  17.400,00  zł,-  rękojmia: 2.320,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika.

Ponadto rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

« powrót