Rodzina 500+

OBWIESZCZENIA KOMORNICZE

« powrót

Informacje ogólne
27.07.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 09.09.2022 ROKU GODZ. 11:00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  ROBERT HAŃSKI          

Z A W I A D A M I A

O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI:

DOM MIESZKALNY O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ  29,20  m.kw.

BUDYNEK GOSPODARCZY O POW. ZABUDOWY 52,83 m.kw.

POŁOŻONE NA  DZIAŁCE NR 181/1, O POW. 0,1781 ha

NIERUCHOMOĆ POŁOŻONA WE WSI SARBIA 14, GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

Licytacja odbędzie się  dnia 09.09.2022 roku o godzinie  11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L,  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  47.100,00  zł,-  rękojmia: 6.280,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika.

Ponadto rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

« powrót