Rodzina 500+

OBWIESZCZENIA KOMORNICZE

« powrót

Informacje ogólne
21.07.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 09.09.2022 ROKU GODZ. 10:30

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  MAGDALENA  RATIUK            

Z A W I A D A M I A

O DRUGIEJ LICYTACJI  -  UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO  1/4  CZĘŚĆ  

W DZIAŁKACH ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH O NUMERACH;

DZIAŁKA GRUNTU NR 36 O POWIERZCHNI 1,8800 ha

DZIAŁKA GRUNTU NR  47 O POWIERZCHNI 2,1700 ha

 

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA WE WSI  RADOMICKO GM. MASZEWO

Licytacja odbędzie się  dnia 09.09.2022 roku o godzinie  10:30

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  20.833,33  zł,-  rękojmia: 3.125,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

« powrót