Rodzina 500+

OBWIESZCZENIA KOMORNICZE

Informacje ogólne
29.09.2022

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości- Km 82/22

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  ROBERT HAŃSKI  - NA PODST. ART. 945§2 KPC  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 31.10.2022 ROKU O GODZ. 13:15 W KANCELARII KOMORNIKA SĄDOWEGO ZOSTANIE DOKONANY OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM (ZG1K/00023752/5).

Informacje ogólne
29.09.2022

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości- Km 18/22

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  ROBERT HAŃSKI  - NA PODST. ART. 945§2 KPC  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 31.10.2022 ROKU O GODZ. 13:00 W KANCELARII KOMORNIKA SĄDOWEGO ZOSTANIE DOKONANY OPIS I OSZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W GUBINIE PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 50 (ZG2K/00003916/4).

Informacje ogólne
28.09.2022

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości- GKm 12/22

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  MAGDALENA RATIUK  - NA PODST. ART. 945§2 KPC  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 03.11.2022 ROKU O GODZ. 10:00 W KANCELARII KOMORNIKA SĄDOWEGO ZOSTANIE DOKONANA CZYNNOŚĆ OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W WIELOTOWIE GM.GUBIN

(ZG2K/00010461/1).

Informacje ogólne
23.09.2022

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości- II Km 1583/21

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  MAGDALENA RATIUK  - NA PODST. ART. 945§2 KPC  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 24.10.2022 ROKU O GODZ. 10:00 POD ADRESEM 66-620 GUBIN, STAROSIEDLE 46 ZOSTANIE DOKONANA CZYNNOŚĆ OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI  ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W STAROSIEDLU GM. GUBIN

(ZG2K/00004109/1).

Informacje ogólne
19.09.2022

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości- II Km 678/22

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  MAGDALENA RATIUK  - NA PODST. ART. 945§2 KPC  PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W DNIU 28.10.2022 ROKU O GODZ. 10:00 W KANCELARII KOMORNIKA SĄDOWEGO ZOSTANIE DOKONANA CZYNNOŚĆ OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONEJ W WĘŻYSKACH, GM. KROSNO ODRZAŃSKIE( ZG1K/00012015/7)

Informacje ogólne
19.09.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 28.10.2022 ROKU GODZ. 12.15

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  ROBERT HAŃSKI          

Z A W I A D A M I A

O PIERWSZEJ LICYTACJI  -  LOKALU MIESZKALNEGO

POŁOŻONEGO  W SZKLARCE RADNICKIEJ  15a/5 gm.  KROŚNO  ODRZAŃSKIE

LOKAL SKŁADA SIĘ Z POKOJU, KUCHNI, WC

POWIERZCHNIA LOKALU: 13,74 m.kw.

Licytacja odbędzie się  dnia 28.10.2022 roku o godzinie  12:15

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L,  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  11.250,00 zł,-  rękojmia: 1.500,00 zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika.

Ponadto rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.