Rodzina 500+

SSR Elżbieta Rauch

• Przewodnicząca IV Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Gubinie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,