Rodzina 500+

Konta Bankowe

Konto dochodów budżetowych:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
49 1010 1704 0019 1922 3100 0000
- opłaty od pozwu - opłaty za wpisy - kary, grzywny i koszty sądowe w sprawach - pozostałe opłaty w sprawach  

 

Konta sum depozytowych:

- kaucje, wadia - sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z    postępowaniem sądowym - pozostałe sumy obce przechowywane przez Sąd

 

BGK O/Zielona Góra

 

PLN – 66 1130 1017 0021 1002 8390 0004

 

USD – 39 1130 1017 0021 1002 8390 0005

 

EUR – 23 1130 1017 0021 1002 8390 0002

 

CHF – 50 1130 1017 0021 1002 8390 0001

 

GBP – 93 1130 1017 0021 1002 8390 0003

 

Konto zaliczek sądowych:
BGK O/Zielona Góra
45 1130 1222 0030 2045 3920 0005 

- środki wnoszone przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami. Między innymi: - zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza itp.

Konto Funduszu Postpenitencjarnego:
BGK O/Zielona Góra  
56 1130 1222 0030 2045 3920 0001- zasądzone świadczenia pieniężne i nawiązki