Rodzina 500+

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych

 

Siedziba

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10 L

 

 

Sekretariat Zespołu

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L

Barbara Tararako -  starszy sekretarz sądowy

pok. 306, tel. (068) 410 88 81 , fax (068) 410 88 40

email:    kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek- piątek - godz. 7.15-15.15

Kierownik Zespołu Kuratorskiego

Baran Iwona

pok. 313, tel. (068) 410 88 83,

 email:    kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Kuratorzy zawodowi

godziny przyjęć interesantów :

Baran Iwona

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim –  pok. 313,

wtorek, czwartek, piątek  w godz.10.00-14.00,

 

tel. (068) 410 88 83, 664 700 834

 

Bezdziczek Katarzyna

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim– pok. 314,

poniedziałek  w godz.9.00-15.00,

Gubin UM ul. Piastowska 24

wtorek w godz. 8.00.-14.00

tel.(068) 410 88 84, 664 705 016

  

e-mail: k.bezdziczek@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

Białostocka Bożena

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 311

wtorek i piątek  w godz. 9.00-14.00,

tel. (068) 410 88 82, 664 700 793 

e-mail: b.bialostocka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

budynek GOK w Cybince ,środa w godz.13.00-15.00,

 

 

Bukowiecka Beata

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim -pok. 314,

poniedziałek w godz.9.00-15.00,

Gubin UM ul. Piastowska 24

 czwartek w godz.  08.00-14.00

tel. (068) 410 88 86, 664 705 264 

e-mail: b.bukowiecka@krosno-odrz.sr.gov.pl

   

Krzycka Agnieszka

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 308,

środa i czwartek w godz.8.30.-14.30,

tel.(068) 410 88 88, 664 705 019

e-mail: a.krzycka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Niemycka Maria

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - pok. 309,

wtorek w godz.9.00-15.00,

Gubin UM ul. Piastowska 24

piątek w godz.9.00-15.00,

tel. (068) 410 88 90, 664 705 239

e-mail: m.niemycka@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Niemycki Robert

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - pok. 309,

wtorek w godz.9.00-15.00,

Gubin UM ul. Piastowska 24

piątek w godz.9.00-15.00,

 

 tel.(068) 410 88 90 734 415 186 

e-mail: r.niemycki@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

 

Samulska Marzena

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 314,

Wtorek, czwartek  w godz. 8.30-14.30,

tel.(068) 410 88 86, 515 081 710

 

e-mail: m.samulska@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Sawko Grzegorz

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 308,

poniedziałek i czwartek  w godz.8.00-14.00,

tel.(068) 410 88 88, 506 590 914

e-mail: g.sawko@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Tytoń Katarzyna

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 311,

środa i  czwartek w godz.8.00-14.00,

tel. (068) 410 88 82, 664 700 936

 

e-mail: k.tyton@krosno-odrz.sr.gov.pl

 Bogumiła Sobczyk

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim – pok. 309,

środa i  piątek w godz.8.00-14.00,

tel. (068) 410 88 90,

 

e-mail: b.sobczyk@krosno-odrz.sr.gov.pl