Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
13.01.2020

DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

 OAD 1012-1/20                                                      Krosno Odrz., dnia 13 stycznia 2020r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

  1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

  1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-1/20

 

  1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Krosno Odrzańskie )

 

 
13.01.2020

Unieważnia nabór na wolne stanowisko

                                                                 Krosno Odrzańskie dnia 13 stycznia  2020r.

OAD.1012-4/19

 

                                                               

                              

                                                                               

                         Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, że z dniem 13 stycznia 2020r. unieważnia  nabór na wolne stanowisko inspektora w oddziale administracyjnym ogłoszone  dnia 23 grudnia 2019r. z uwagi na zmiany organizacyjne.

                         Nabór unieważnia się przed rozpoczęciem I etapu tj. wstępnej selekcji złożonych przez kandydatów podań.

                        Oferty złożone w trakcie konkursu zostaną zwrócone na adresy kandydatów.

                        

 

                                                                                                                              DYREKTOR

                                                                                                                          Sądu Rejonowego

                                                                                                                            Radosław Syty

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne
09.01.2020

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 23.01.2020 ROKU GODZ. 10:00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM    MAGDALENA RATIUK   Z A W I A D A M I A

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  - LOKAL MIESZKALNY O POW. UŻYTKOWEJ 45,24 M.KW.  POZNAJDUJĄCY SIĘ NA II PIĘTRZE BUDYNKU  SKŁADAJĄCY SIĘ Z 2 POKOI, KUCHNI, ŁAZIENKI Z W.C. ORAZ 2 POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH

POŁOŻONY  WE WSI SZKLARKA RADNICKA 15B/3 GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE

Licytacja odbędzie się  dnia   23.01.2020 roku o godzinie  10:00

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA    60.000,00 zł,-  rękojmia:  6.000,00 zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

Informacje ogólne
09.01.2020

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 23.01.2020 roku godz. 11:00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM   MAGDALENA  RATIUK      Z A W I A D A M I A

O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ O POWIERZCHNI  GRUNTU 0,1698 ha  (działka gruntu o kształcie trapezu, nieuprawiana rolniczo, nieogrodzona)

POŁOŻONEJ WE WSI NOWY  RADUSZEC GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

Licytacja odbędzie się  dnia   23.01.202 roku o godzinie 11:00

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA    16.533,33 zł,-  rękojmia:   2.480,00 zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

Informacje ogólne
09.01.2020

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: 23.01.2020 GODZ. 10:30

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  MAGDALENA RATIUK   Z A W I A D A M I A

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ  NIEZABUDOWANEJ  (działka gruntu) O POWIERZCHNI GRUNTU 0,1814 ha  ( kształt nieregularny, nieuprawiana, nieogrodzona)

POŁOŻONEJ   WE WSI  NOWY RADUSZEC GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

Licytacja odbędzie się  dnia   23.01.2020  roku o godzinie  10:30

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA    11.333,33 zł,-  rękojmia:   1.700,00 zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

 
23.12.2019

Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

OAD.54/OA/19

 

Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

1) Informacja, o której mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu złożonej przez Wykonawcę:

nr oferty

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy, adres Wykonawcy

2.

ORION NEXT sp. z o.o. , ul. Jerzego Kowalskiego 7-9, 52-428 Wrocław