Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
16.10.2020

Zawiadomienie w sprawie o sygn. akt II K 27/20

„Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich ustalonych pokrzywdzonych, że w dniu 12 listopada 2020 r. o godz. 09:30 w sali nr 11 Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się posiedzenie organizacyjne w sprawie o sygn. akt II K 27/20 z oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze (sygn. akt PO II Ds. 25.2018) przeciwko Aleksandrze Z. i Michałowi O. o czyn z art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 300 § 3 k.k. w zw. z art. 308 k.k. i o czyn z art. 586 k.s.h.

Informacje ogólne
16.10.2020

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 12.11.2020 R. GODZ.13.30

 

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM   MAGDALENA RATIUK  

Z A W I A D A M I A 

 

O PIERWSZEJ  LICYTACJI nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni  gruntu 0,0974 HA z dostępem do drogi wewnętrznej, o kształcie nieregularnym, nieuprawiana rolniczo, nieruchomośc nieogrodzona

POŁOŻONA  WE WSI  STRUMIENNO GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

Licytacja odbędzie się  dnia  12.11.2020  roku o godzinie 13.30

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA   9.750, 00 zł ,-  rękojmia: 1.300,00 zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

 

 
05.10.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Wymiana jonizacyjnych czujek dymu w budynku Sadu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L”.

Informacje ogólne
30.09.2020

LISTA WYDARZEŃ związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim w dniach 12-16 października 2020 r.

LISTA WYDARZEŃ

związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim

w dniach 12-16 października 2020 r.

Informacje ogólne
28.09.2020

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - 12.11.2020 ROKU GODZ. 13.00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM   MAGDALENA RATIUK  

Z A W I A D A M I A  

O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY GRANICY RP    W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ TRZY POŁĄCZONE DZIAŁKI NR  12/10, 12/11,  12/12  O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI GRUNTÓW 5.3824 ha, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ BUDYNKI MAGAZYNOWE, BIUROWE, WARSZTATOWE I SOCJALNE ORAZ PLAC SKŁADOWY 

POŁOŻONE  WE WSI WAŁOWICE GM. GUBIN

Licytacja odbędzie się  dnia  12.11.2020  roku o godzinie 13.00

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  316.950,00zł ,-  rękojmia:  42.260,00 zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

Informacje ogólne
28.09.2020

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI- 12.11.2020 roku godz.12.30

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM   MAGDALENA RATIUK  

Z A W I A D A M I A  

O PIERWSZEJ  LICYTACJI 1/2 NIEWYDZIELONEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, NIEZABUDOWANEJ  W SKŁAD KTÓREJ WCHODZĄ  DWIE  DZIAŁKI GRUNTU nr 237 O POW. 0,8600  ha I NR  328 O POW. 0,5100 ha

POŁOŻONE  WE WSI RYBAKI  GM. MASZEWO

Licytacja odbędzie się  dnia  12.11.2020  roku o godzinie 12.30

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA   5.933,33 zł ,-  rękojmia:  890,00 zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika