Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
25.05.2020

Zarządzenie Nr 32/2020

Zarządzenie Nr 32/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

w sprawie organizacji obsługi interesantów  w obiektach  Sądu

Rejonowego w Krośnie Odrzańskim obowiązującej w stanie epidemii lub zagrożenia epidemicznego

 
05.05.2020

Zasady świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (COVID-19)

 

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Zapoznaj się z treścią komunikatu tutaj

 
17.04.2020

Wykaz spraw, które odbędą się 21.04.2020r.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich  21.04.2020r. godz. 8.30  III RNs 159/19

 
15.04.2020

Zarządzenie Nr 27 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr  27

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w spawie doręczania korespondencji sądowej

w okresie epidemii ogłoszonej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365) oraz art. 15 zzs ust. 1  ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568)

 

 

 
14.04.2020

Wykaz spraw, które odbędą się 16.04.2020r.

Wykaz spraw, które odbędą się 16.04.2020r.

 
14.04.2020

Wykaz spraw, które odbędą się 15.04.2020r.

Wykaz spraw, które odbędą się 15.04.2020r.:

w II Wydziale Karnym

 

- godz. 09.15 – II K 364/19 sala nr 14

 

 

w IV Zamiejscowym Wydziale Karnym w Gubinie

- godz. 09:00 - IV  K 344/18

- godz. 10:00 - IV  W 169/19

- godz. 11:00 - IV  K 90/19   

sala nr 2