Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
27.03.2020

Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 27 marca 2020 r. w sprawie pomiaru temperatury osobom wchodzącym

Zarządzenie Nr 20/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 27 marca 2020 r.

w sprawie pomiaru temperatury osobom wchodzącym do budynku

Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz budynku stanowiącego siedzibę Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie

 

na podstawie:

 
27.03.2020

Zarządzenie Nr 19 / 2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2020 r. w spawie dalszego ograniczenia pracy

Zarządzenie Nr  19 / 2020

Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 27 marca 2020 r.

w spawie dalszego ograniczenia pracy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020r., poz. 365 j.t.),

Informacje ogólne
27.03.2020

ODWOŁANE LICYTACJE WYZNACZONE NA DZIEŃ 02.04.2020 ROKU

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZARAŻENIA WIRUSEM SARS- Co-V-2 I ROZPRZESTRZENIANIA SIE CHOROBY ZAKAŹNEJ U LUDZI WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM, A TAKŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 18/200 PREZESA TUT. SĄDU  Z DNIA 26.03.2020 ROKU SĘDZIA DANUTA GRZELAK, KTÓRA PROWADZI SPRAWY I CO 587/17  I I CO 431/18  WYDAŁA ZARZĄDZENIE Z DNIA 27.03.2020 ROKU O ODWOŁANIU TERMINÓW LICYTACJI WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 02.04.2020 ROKU

 
26.03.2020

ZARZĄDZENIE nr 18 /2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 26 marca 2020 r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy

ZARZĄDZENIE nr 18 /2020

Prezesa  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  z 26 marca 2020 r. w sprawie odwołania spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

1. Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.)  zarządzam odwołanie spraw wyznaczonych na wokandy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w okresie od 27 marca 2020 r.  do 30 kwietnia 2020 r.

 
13.03.2020

ZARZĄDZENIE nr 16 /2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów 31

ZARZĄDZENIE nr 16 /2020

 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 13 marca 2020 r.

 

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów oraz ograniczenia pracy Sądu w okresie

od  13 marca  2020 r. do  31 marca 2020 r.

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu zgromadzeń publicznych i dużych skupisk ludzkich, a także w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej o zamknięciu placowej oświatowych i związanym z tym ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID -19, na podstawie:

 
12.03.2020

Odwołana będzie większość rozpraw wyznaczonych w okresie od 16 marca do 27 marca 2020 r. oraz Zarządzenie nr 15 z dnia 12 marca 2020 r

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem SARS CoV -2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, a także wykryciem wirusa w osoby mieszkającej na terenie właściwości miejscowej tutejszego Sądu odwołana będzie większość rozpraw wyznaczonych w okresie od 16 marca do 27 marca 2020 r.