Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 21-03-2018
Sala: 110, ul. Piastów 10 L
Godzina: 08:30
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 19/18
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Nowak
Data: 21-03-2018
Sala: 16, ul. Piastów 10 L
Godzina: 08:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II Ko 552/17
Skład orzekający: Przewodniczący Daniel Macur
Data: 21-03-2018
Sala: 16, ul. Piastów 10 L
Godzina: 08:50
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II W 204/17
Skład orzekający: Przewodniczący Daniel Macur
Data: 21-03-2018
Sala: 14, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 323/17
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Radzik
Data: 21-03-2018
Sala: 110, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nsm 451/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Nowak
Data: 21-03-2018
Sala: 14, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 326/17
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Radzik
Data: 21-03-2018
Sala: 14, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:40
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 329/17
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Radzik
Data: 21-03-2018
Sala: 110, ul. Piastów 10 L
Godzina: 09:45
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RC 278/17
Skład orzekający: Przewodniczący Maria Nowak
Data: 21-03-2018
Sala: 14, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 148/17
Skład orzekający: Przewodniczący Przemysław Radzik
Data: 21-03-2018
Sala: 16, ul. Piastów 10 L
Godzina: 10:40
odwołana
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 153/17
Skład orzekający: Przewodniczący Daniel Macur