Rodzina 500+

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
05.03.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 521083-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
01.03.2019

ZAWIADOMIENIE

Znak sprawy:         3710-01/19

Dotyczy:                Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16

 
12.02.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 513229-N-2019 z dnia 2019-02-12 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 
23.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (czynność powtórzona) OAD 3714-01/2019

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (czynność powtórzona)

 
17.01.2019

Informacja o powtórzeniu czynności przez zamawiającego

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

Informacja o powtórzeniu czynności przez zamawiającego

 
16.01.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Numer sprawy OAD 3714-01/2019

Krosno Odrzańskie dnia 16.01.2018 r.

Numer sprawy OAD 3714-01/2019

 

 

Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty