Rodzina 500+

OBWIESZCZENIA KOMORNICZE

Informacje ogólne
27.07.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 09.09.2022 ROKU GODZ. 13:00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  ROBERT HAŃSKI          

Z A W I A D A M I A

O PIERWSZEJ LICYTACJI  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI:

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA NR 8/3 O POWIERZCHNI 0,0864 ha W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM DO 25.04.2104 R.

NIERUCHOMOĆ POŁOŻONA WE WSI NOWY RADUSZEC, GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

Licytacja odbędzie się  dnia 09.09.2022 roku o godzinie  13:00

 

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L,  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  17.400,00  zł,-  rękojmia: 2.320,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika.

Ponadto rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Informacje ogólne
27.07.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 09.09.2022 ROKU GODZ. 12:00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  ROBERT HAŃSKI          

Z A W I A D A M I A

O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI:

DOM MIESZKALNY O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ  133,80  m.kw.

BUDYNEK GOSPODARCZY O POW. UŻYTKOWEJ 111,98 m.kw.

POŁOŻONE NA  DZIAŁCE NR 3/3, O POW. 0,1795 ha

NIERUCHOMOĆ POŁOŻONA WE WSI ŁAZY 9, GM. GUBIN

Licytacja odbędzie się  dnia 09.09.2022 roku o godzinie  12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L,  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  50.175,00  zł,-  rękojmia: 6.690,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika.

Ponadto rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Informacje ogólne
27.07.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 09.09.2022 ROKU GODZ. 11:00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  ROBERT HAŃSKI          

Z A W I A D A M I A

O PIERWSZEJ LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI:

DOM MIESZKALNY O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ  29,20  m.kw.

BUDYNEK GOSPODARCZY O POW. ZABUDOWY 52,83 m.kw.

POŁOŻONE NA  DZIAŁCE NR 181/1, O POW. 0,1781 ha

NIERUCHOMOĆ POŁOŻONA WE WSI SARBIA 14, GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

Licytacja odbędzie się  dnia 09.09.2022 roku o godzinie  11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L,  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  47.100,00  zł,-  rękojmia: 6.280,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika.

Ponadto rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienia właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Informacje ogólne
21.07.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 09.09.2022 ROKU GODZ. 10:30

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  MAGDALENA  RATIUK            

Z A W I A D A M I A

O DRUGIEJ LICYTACJI  -  UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO  1/4  CZĘŚĆ  

W DZIAŁKACH ROLNYCH NIEZABUDOWANYCH O NUMERACH;

DZIAŁKA GRUNTU NR 36 O POWIERZCHNI 1,8800 ha

DZIAŁKA GRUNTU NR  47 O POWIERZCHNI 2,1700 ha

 

NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA WE WSI  RADOMICKO GM. MASZEWO

Licytacja odbędzie się  dnia 09.09.2022 roku o godzinie  10:30

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA  20.833,33  zł,-  rękojmia: 3.125,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

 
21.07.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 09.09.2022 ROKU GODZ. 10:00

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM   MAGDALENA RATIUK  

Z A W I A D A M I A

O DRUGIEJ  LICYTACJI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO  1/2  CZĘŚCI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONA JEST  W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. MICKIEWICZ 1/2.

PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST 1/2 UDZIAŁU W LOKALU MIESZKALNYM O POW. UŻYTKOWEJ 43,50 m2. LOKAL POSIADA 2 POKOJE, KUCHNIĘ, PRZEDPOKÓJ, ŁĄZIENKĘ Z WC

Licytacja odbędzie się  dnia   09.09.2022  roku o godzinie 10:00

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA    36.133,33 zł,-  rękojmia: 5.420,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

Informacje ogólne
21.07.2022

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI- 09.09.2022 ROKU GODZ. 09:30

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM   MAGDALENA RATIUK  

Z A W I A D A M I A

O PIERWSZEJ   LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

POŁOŻONEJ WE WSI NOWY RADUSZEC 12 A  GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

PRZEDMIOTEM LICYTACJI JEST PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ODDANEGO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE Z ODRĘBNYM PRAWEM WŁASNOŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 106,25 m.kw. Z CZĘŚCIĄ GARAŻOWĄ O POWIERZCHNI UŻTYKOWEJ 114,70 m.kw. ORAZ WIATY KONSTRUKCJI STALOWEJ O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 180,00 m.kw.

Licytacja odbędzie się  dnia   09.09.2022 roku o godzinie 9:30

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA     358.125,00   rękojmia: 47.750,00  zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika