Rodzina 500+

OBWIESZCZENIA KOMORNICZE

Informacje ogólne
27.03.2020

ODWOŁANE LICYTACJE WYZNACZONE NA DZIEŃ 02.04.2020 ROKU

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ZARAŻENIA WIRUSEM SARS- Co-V-2 I ROZPRZESTRZENIANIA SIE CHOROBY ZAKAŹNEJ U LUDZI WYWOŁANEJ TYM WIRUSEM, A TAKŻE ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 18/200 PREZESA TUT. SĄDU  Z DNIA 26.03.2020 ROKU SĘDZIA DANUTA GRZELAK, KTÓRA PROWADZI SPRAWY I CO 587/17  I I CO 431/18  WYDAŁA ZARZĄDZENIE Z DNIA 27.03.2020 ROKU O ODWOŁANIU TERMINÓW LICYTACJI WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 02.04.2020 ROKU