Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
30.04.2018

LISTA KANDYDATÓW

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

 

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko w wymiarze jednego etatu do   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Trzeci etap konkursu  rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzony zostanie w dniu 08.05.2018r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju  nr 115.

 

  

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

               Marta Olejnik

09.00

 
18.04.2018

LISTA KANDYDATÓW

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

 

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko w wymiarze jednego etatu do   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Drugi etap konkursu  sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności przeprowadzony zostanie w dniu 26.04.2018r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju  nr 115.

Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej według harmonogramu tj.

 

 

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

               Marta Olejnik

09.00

2

Joanna Plucińska

09.15

3

Joanna Robowska

09.30

 

 
04.04.2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

OAD 1012-2/18                                                      Krosno Odrz., dnia 3 kwietnia 2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 
04.04.2018

UNIEWAŻNIENIE

                                                           Krosno Odrzańskie, dnia 3 kwietnia 2018r.

OAD.1012-1/18

           

                                                      UNIEWAŻNIENIE

                                              

 

 

               Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 15 marca  2018r. konkursem na 1 wolne stanowisko w wydziale orzeczniczym – VI Zamiejscowym Wydziale  Ksiąg Wieczystych w Gubinie  Sądu  Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  OAD 1012-1/18 i brakiem ofert procedura konkursowa zostaje unieważniona.

 

 

                                                                                               DYREKTOR

                                                                                       SĄDU REJONOWEGO

                                                                                       /-/  Radosław Syty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS/i.k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN/i.k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN/i.k

 

 

 

 

 

 

 

MN/ik

 
15.03.2018

NABóR KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

 OAD 1012-1/18                                                      Krosno Odrz., dnia 15 marca  2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

  1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

  1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-1/18

 

  1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Gubin )
 
25.01.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

                                              

        Nr konkursu: OAD 1102-2/15

                                                                                                                        

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

na stanowisko księgowego  w wymiarze  jednego  etatu  na jedno wolne stanowisko

do  Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

                                                

 

Zgodnie z §  7 ust. 3  i § 10  ust. 2  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie  szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U.2014.400 j.t)  Komisja konkursowa po przeprowadzeniu  trzeciego  etapu konkursu –  rozmowy kwalifikacyjnej  wybrała  na  jedno  wolne stanowisko księgowego  w wymiarze  jednego etatu do  Oddziału Administracyjnego  Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L  66-600 Krosno Odrzańskie

 

Panią   - Katarzynę Majchrowską

 

UZASADNIENIE  DECYZJI:

  • znajomość  zadań  realizowanych na stanowisku,
  • doświadczenie w pracy w resorcie sprawiedliwości,

 

Na  podstawie art. 3 b ust . 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.  2015.1241) Komisja ustala listę rezerwową :

Lp.

Nazwisko  i Imię

1.

Anna Bohatkiewicz

2.

Ewelina Kościukiewicz