Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
14.06.2019

Wyniki konkursu na 1 wolne stanowisko – stażysta w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym OAD 1012-3/19

Wyniki konkursu na  1 wolne stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym

(nr konkursu : OAD 1012-3/19 )                                                  

 

               

Kandydatem wybranym, w drodze konkursu nr 3/2019 na 1 wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, została:

 

Pani Magdalena Majkusiak

 

Komisja wyłoniła rezerwową listę  kandydatów :

 

Imię i Nazwisko

Anna Maria Pleśniak

Justyna Zwoińska

 

 

 
07.06.2019

Konkurs na staż urzędniczy OAD 1012-3/19 do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Konkurs na staż urzędniczy OAD  1012-3/19 do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

 

 

Zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko w wymiarze jednego etatu do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim (miejsce pracy- Gubin)

 

Trzeci etap konkursu  rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w dniu 14 czerwca 2019r. godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju nr 115.

 

 

Kandydaci będą proszeni w kolejności według harmonogramu tj.

 

 

 

Lp

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

                                                                                                                                      
  Majkusiak Magdalena

 

08.30

2

 

Pleśniak   Anna Maria

 

 

08.45

3

 

Zwoińska   Justyna

 

 

09.00

 

 
31.05.2019

Konkurs na staż urzędniczy OAD 1012-3/19 do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

Konkurs na staż urzędniczy OAD  1012-3/19 do Sądu Rejonowego   w Krośnie Odrzańskim

 

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko           w wymiarze 1/1 etatu do  IV Zamiejscowego Wydziału Karnego Sądu Rejonowego                w Krośnie Odrzańskim.

 

 

 

Drugi etap konkursu  sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności przeprowadzony zostanie w dniu 7 czerwca 2019r. godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w sali  nr 11.

Kandydaci będą proszeni w kolejności według harmonogramu tj.

 

 

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

                                                                                                                                    
 Majkusiak Magdalena

 

08.30

2

 

Pleśniak Anna Maria

 

 

09.00

3

 

Zwoińska Justyna

 

 

09.30

 
17.05.2019

OGŁOSZENIE OAD 1012-3/19

 OAD 1012-3/19                                                      Krosno Odrz., dnia 17 maja 2019r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

 1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-3/19

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Gubin )

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Wykonywanie czynności w sekretariacie IV Zamiejscowego Wydziału Karnego,
  2. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
  3. Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją poczty,
  4. Wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w  przepisach szczególnych.
 
25.03.2019

INFORMACJA OAP 1012-2/19

 OAP 1012-2/19                                                      Krosno Odrz., dnia 19 marca 2019r.

 

               

 

 

                                                                    INFORMACJA

 

               Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 25  lutego  2019r. konkursem na stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego  etatu w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim   i upływem  terminu do złożenia dokumentów z uwagi na brak ofert  procedura konkursowa zostaje unieważniona.

 

                                                                                                                          PREZES

                                                                                                               SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                              /-/ Przemysław W. Radzik

 
25.02.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 OAP 1012-2/19                                                      Krosno Odrz., dnia 25 lutego 2019r.

 

               

                                                                     OGŁOSZENIE

                         O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

 1. I.                   Prezes Sądu Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim, ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego  w  Krośnie Odrzańskim ( miejsce pracy Gubin).