Rodzina 500+

OFERTY PRACY

 
15.03.2018

NABóR KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

 OAD 1012-1/18                                                      Krosno Odrz., dnia 15 marca  2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

  1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

  1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-1/18

 

  1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Gubin )
 
25.01.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

                                              

        Nr konkursu: OAD 1102-2/15

                                                                                                                        

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

na stanowisko księgowego  w wymiarze  jednego  etatu  na jedno wolne stanowisko

do  Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

                                                

 

Zgodnie z §  7 ust. 3  i § 10  ust. 2  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie  szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U.2014.400 j.t)  Komisja konkursowa po przeprowadzeniu  trzeciego  etapu konkursu –  rozmowy kwalifikacyjnej  wybrała  na  jedno  wolne stanowisko księgowego  w wymiarze  jednego etatu do  Oddziału Administracyjnego  Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L  66-600 Krosno Odrzańskie

 

Panią   - Katarzynę Majchrowską

 

UZASADNIENIE  DECYZJI:

  • znajomość  zadań  realizowanych na stanowisku,
  • doświadczenie w pracy w resorcie sprawiedliwości,

 

Na  podstawie art. 3 b ust . 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.  2015.1241) Komisja ustala listę rezerwową :

Lp.

Nazwisko  i Imię

1.

Anna Bohatkiewicz

2.

Ewelina Kościukiewicz

 

                                                                                           

 

 
25.01.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

                                              

        Nr konkursu: OAD 1102-1/15

                                                                                                                        

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

na staż urzędniczy  w wymiarze  jednego  etatu  na jedno wolne stanowisko

do  Wydziału orzeczniczego  Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

                                                

 

Zgodnie z §  7 ust. 3  i § 10  ust. 2  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie  szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U.2014.400 j.t)  Komisja konkursowa po przeprowadzeniu  trzeciego  etapu konkursu –  rozmowy kwalifikacyjnej  wybrała  na  staż urzędniczy  w wymiarze  jednego etatu do  Wydziału orzeczniczego  Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L  66-600 Krosno Odrzańskie

 

Panią   - Małgorzatę Walaszczyk

 

UZASADNIENIE  DECYZJI:

  • znajomość  zadań  realizowanych na stanowisku,

 

Na  podstawie art. 3 b ust . 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.  2015.1241) Komisja ustala listę rezerwową :

Lp.

Nazwisko  i Imię

1.

Joanna Bogucka- Beckerich

2.

Aleksandra Korytowska

3.

Barbara Wachowicz

4.

Arleta Przybylska

 

                                                                                           

 

 
18.01.2016

LISTA KANDYDATÓW zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko księgowego

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

Nr konkursu : OAD 1102-2/15

 

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na  stanowisko księgowego na jedno wolne stanowisko w wymiarze jednego etatu do   oddziału administracyjnego – księgowości Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzony zostanie w dniu 25 stycznia 2016r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w  pokoju  nr 115 od godz. 8.00.

Kandydaci będą proszeni  według harmonogramu tj.

 

 

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina konkursu

1

Katarzyna Majchrowska

8.00

2

Anna Bohatkiewicz

8.20

3

Ewelina Kościukiewicz

8.40

 

 

 

 

 
18.01.2016

LISTA KANDYDATÓW zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

Nr konkursu : OAD 1102- 1/15

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy na jedno wolne  stanowisko  w wymiarze jednego etatu   do wydziału orzeczniczego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

 

 

Trzeci etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzony zostanie w dniu 25 stycznia 2016r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w  pokoju  nr 115 od godz. 9.30.

Kandydaci będą proszeni  według harmonogramu tj.

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina konkursu

1

Joanna Bogucka- Beckerich

9.30

2

Aleksandra Korytkowska

9.45

3

Arleta Przybylska

10.00

4

Marta Tworzydło

10.15

5

Barbara  Wachowicz

10.30

6

Małgorzata Walaszczyk

10.45

 

 

 

 
30.12.2015

LISTA KANDYDATÓW zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

Nr konkursu : OAD 1102- 1/15

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na jedno wolne  stanowisko  w wymiarze jednego etatu   do wydziału orzeczniczego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L.

 

 

Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian  wiedzy teoretycznej i umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego przeprowadzony zostanie w dniu 15 stycznia 2016r. w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju  nr 115 od godz. 8.00.

Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej według harmonogramu tj.

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

Joanna Bogucka- Beckerich

8.00

2

Aleksandra Korytkowska

8.15

3

Arleta Przybylska

8.30

4

Marta Tworzydło

8.45

5

Barbara  Wachowicz

9.00

6

Małgorzata Walaszczyk

9.15