Rodzina 500+

POPUP

 

 

UWAGA: od dnia15 czerwca 2020 r.zostaje otwarty budynek Sądu w Gubinie. Wydziały IV Zamiejscowy Wydział Karny i VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przyjmują interesantów.

UWAGA

Od dnia 25 maja 2020 r. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim znosi część ograniczeń swojego urzędowania, wprowadzonych w związku z epidemią COVID - 19, a dotyczących:

* wstrzymania wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń w innych niż w sprawach pilnych -  od 25 maja 2020 r. wszystkie sprawy będą sukcesywnie wyznaczane,

* zamknięcia Biura Podawczego i Biur Podawczych Ksiąg Wieczystych - od 25 maja 2020 r. Biuro Podawcze i Biura Podawcze Ksiąg Wieczystych będą przyjmować korespondencję w dniach urzędowania Sądu w godzinach od 9:00 do 11:30, a następnie od 12:30 do 15:00,

* wyłączenia możliwości osobistego zapoznania się z aktami - od 25 maja 2020 r. zapoznanie z aktami sprawy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu Sądu, po uprzednim telefonicznym lub mejlowym umówieniu terminu.

Jednocześnie w dalszym ciągu pozostają zachowane podwyższone środki bezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższej ochrony uczestników postępowań oraz pracowników Sądu przed zagrożeniem epidemiologicznym, m.in. poprzez: 

  • ograniczenie liczby interesantów przebywających jednocześnie w budynkach Sądu w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie
  • ograniczenie kontaktu interesantów Sądu z orzecznikami i pracownikami oraz ze sobą nawzajem; 

Wejście na teren obiektów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
będzie możliwe jedynie po wykazaniu powodu wizyty (wezwanie na rozprawę, zawiadomienie o rozprawie lub posiedzeniu jawnym, publikacja orzeczenia umówiona wizyta w celu zapoznania się z aktami sprawy, umówione spotkanie w sprawie skargi lub w innej sprawie administracyjnej itp.).

 Powód wizyty należy przedstawić ochronie budynku. Ochrona wpuści osoby zainteresowane nie wcześniej niż 10 minut przed godziną posiedzenia/rozprawy/wizyty.

 Osoby wchodzące do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury, dezynfekcji rąk oraz zakrywania nosa i ust własną maseczką ochronną

 

 Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi Interesantów w sekretariatach Wydziałów, a korespondencja winna być składana przez Biuro Podawcze co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy/posiedzenia celem umożliwienia jej przejścia procedury kwarantanny

 

Przed kontaktem z Sądem Rejonowym w Krośnie Odrzańskim prosimy koniecznie zapoznać się ze wszystkimi ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA, które dostępne są po kliknięciu na poniższy odnośnik:

  ORGANIZACJA OBSŁUGI INTERESANTÓW

W SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

  [KLIKNIJ TUTAJ]

 * * *

PRZYPOMINAMY, ŻE KONTAKT z WYDZIAŁAMI SĄDU ODBYWA SIĘ TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ