Rodzina 500+

POPUP

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim informuje, że dzień 12 listopada 2018 r. jest w tut. Sądzie jest dniem wolnym od pracy i żaden z wydziałów nie będzie tego dnia pracował. Informacje na temat odwołanych rozpraw będą udzielane od dnia 13 listopada 2018 r. przez pracowników sekretariatów.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim informuje, iż zostało wznowione działanie IV Zamiejscowego Wydziału Karnego w Gubinie oraz  VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Gubinie, Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Wydziały działają obecnie w Gubinie przy ul. Kossaka 3.