Rodzina 500+

ODDZIAŁY

Kierownik Oddziału Administracyjnego  
Iwona Korż /sekretariat Prezesa/

pokój nr 102

telefon/ fax  683830450/683830446

e-mail.administracja@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

Główny Księgowy 
Eliza Wienckowska

pokój nr 105

telefon/ fax  683830451

e-mail.ksiegowosc@krosno-odrz.sr.gov.pl