Rodzina 500+

SSR Danuta Olech

• Przewodnicząca III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,