Rodzina 500+

SSR Daniel Macur

• Przewodnicząca II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim