Rodzina 500+

SSR Paweł Jurewicz

• od 01.03.2016 delegowany do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,