Rodzina 500+

SSR Paweł Jurewicz

• Sędzia orzekający w IV zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Gubinie