Rodzina 500+

St. Ref. Sąd. Danuta Grzelak:

• Starszy Referendarz Sądowy I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,
• Starszy Referendarz Sądowy III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.