Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
05.03.2019

Plan dyżurów Kuratorów Sądowych Zespołu Kuratorskiej służby sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

Załącznik nr 1

Plan dyżurów Kuratorów Sądowych Zespołu Kuratorskiej służby sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

 
05.03.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 521083-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
01.03.2019

ZAWIADOMIENIE

Znak sprawy:         3710-01/19

Dotyczy:                Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16

 
25.02.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 OAP 1012-2/19                                                      Krosno Odrz., dnia 25 lutego 2019r.

 

               

                                                                     OGŁOSZENIE

                         O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

  1. I.                   Prezes Sądu Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim, ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego  w  Krośnie Odrzańskim ( miejsce pracy Gubin).

 

 
25.02.2019

INFORMACJA

 OAP 1012-1/19                                                      Krosno Odrz., dnia 25  lutego 2019r.

 

               

 

 

                                                           INFORMACJA

 

               Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 1  lutego  2019r. konkursem na stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego  etatu w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim   i upływem  terminu do złożenia dokumentów z uwagi na brak ofert  procedura konkursowa zostaje unieważniona.

                                                                                                           PREZES

                                                                                                 SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                 /-/Przemysław W. Radzik

 
14.02.2019

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

            W dniach 18-22 lutego 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

            W tych dniach w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim osoby, które zostały pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez asystentów sędziów i kuratorów, którzy będą pełnić dyżury.