Rodzina 500+

OBWIESZCZENIA KOMORNICZE

« powrót

Informacje ogólne
09.01.2020

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI: 23.01.2020 GODZ. 10:30

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM  MAGDALENA RATIUK   Z A W I A D A M I A

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ  NIEZABUDOWANEJ  (działka gruntu) O POWIERZCHNI GRUNTU 0,1814 ha  ( kształt nieregularny, nieuprawiana, nieogrodzona)

POŁOŻONEJ   WE WSI  NOWY RADUSZEC GM. KROSNO ODRZAŃSKIE

Licytacja odbędzie się  dnia   23.01.2020  roku o godzinie  10:30

w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L  sala 110 (pierwsze piętro)

CENA WYWOŁANIA    11.333,33 zł,-  rękojmia:   1.700,00 zł,-  którą należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

« powrót